Trọn bộ Giải phẫu người của giáo sư Trịnh Văn Minh – Y Hà Nội (3 tập)

Sách Giải phẫu người –  Trịnh Văn Minh và các nhà giáo giàu kinh nghiệm thuộc chuyên ngành Giải phẫu của trường Dại học Y Hà Nội biên soạn, dã thực hiện đúng phương châm cung cấp : kiến thức cơ bản, hệ thống ; nội dung và thuật ngữ chính xác, khoa học ; cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.


Giải phẫu đước trình bàv theo quan điểm kết hợp cả hai mục tiêu:
Giải phẫu mô tả và hệ thống những cấu trúc giải phẫu cơ bản theo từng phần lớn của cơ thế, cần thiết cho các sinh viên Y năm đầu và cà các sính viên điều đường hoậc ngoài Y.
Giải phẫu định khu theo từng vùng nhỏ với những chi tiết liên quan sầu, phục vụ riêng cho các đối tượng đại học Y, để thực hành phẫu tích và áp dụng ngoại khoa.

Tập 1
link tải
Tập 2
link tải
Tập 3
link tải
%d bloggers like this: