Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh – Y Huế

0
12025

Trắc Nghiệm Sinh Lý Bệnh – Y Huế

[related_posts_by_tax title=""]

Sinh Lý Bệnh: Là môn học nghiên cứu về những quy luật hoạt động của cơ thể bị bệnh trong những trường hợp bệnh lý cụ thể. Từ đó rút ra những quy luật hoạt động của cơ quan, tổ chức bị bệnh, của các quá trình bệnh lý điển hình. Cuối cùng tìm hiểu những quy luật hoạt động của bệnh nói chung.

Bộ câu hỏi trắc nghiệm sinh lý bệnh dưới đây là tài liệu tham khảo rất hữu ích cho các bạn sinh viên y khoa trong quá trình học và thi kiểm tra.

Bộ câu hỏi gồm nhiều phần phân chia theo chương trình học của sinh viên; bao quát kiến thức của môn học…

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here