Tổng hợp tài liệu mô phôi PDF

Tổng hợp tài liệu mô phôi

Mô phôi là môn học khá quan trọng và đòi hỏi sinh viên y khoa cần giành nhiều thời gian cho việc học và tham khảo các tài liệu cần thiết. Bộ tài liệu gồm các hình ảnh, đề cương lý thuyết và tổng hợp một số đề thi các năm của các trường đại học khác nhau

1, Hình ảnh mô phôi

2, Đề cương mô phôi

3, Tổng hợp đề thi năm 2017

4, Trắc nghiệm mô phôi

Download tài liệu

[lockercat]
[/lockercat]

%d bloggers like this: