‘Khí cười’ và bữa tiệc giải trí giới thượng lưu thế kỷ 19

0.0 00 Người tham gia tiệc sẽ hít khí oxit nito (khí gây cười) được trữ trong túi lụa lớn

Read more

Ngưỡng mộ tấm lòng cao cả của bác sĩ trẻ bỏ lương ngàn đô ở Mỹ, về nước cứu người

0.0 00 Câu chuyện về bác sĩ trẻ từ bỏ mức lương ngàn đô và môi trường làm việc đáng

Read more