THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

THUỐC BIỆT DƯỢC VÀ CÁCH SỬ DỤNG

Cuốn sách thuốc biệt dược và cách sử dụng được biên soạn tên thuốc dựa trên tên thông dụng quốc tế, sắp xếp chuyên khảo theo vần chữ cái – số trang. Cuối sách có mục lục tra cứu, có thể tra cứu theo biệt dược, số trang

Tên biệt dược nào cũng có tên hoạt chất in nghiêng đi kèm.

Sách có các phụ trương:

  • Bảng tính diện tích cơ thể người.
  • Danh muc thuốc xắp xếp theo dược lý và chuyên khoa.
  • Các hằng số sinh lý người thường.
  • Các chuyên khảo tổng quan.

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

%d bloggers like this: