[PDF] Thực Tập Giải Phẫu Người – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Thực tập giải phẫu người

Đại học Quốc Gia Hà Nội

Nguyễn Hữu Nhân

Giới thiệu

Giáo trình “Thực tập giải phẫu người” được biên soạn làm tài liệu cho sinh viên khoa Sinh thực tập môn Giải phẫu người. Giáo trinh gồm 10 bài, tương ứng với 30 tiết thực tập, giới thiệu các đặc điểm giải phẫu của cơ thể người theo các hệ cơ quan. Nội dung của các bài thực tập được bố trí và sắp xếp dựa theo giáo trình lý thuyết “Giải phẫu người’ của PGS.TS. Nguyễn Văn Yên (nhà xuất bản Đại học Quốc gia năm 1999) và thời gian được phân bố cùng những mẫu vật hiện có của phòng thí nghiệm Bộ môn Sinh học người.

Download PDF:

[lockercat]

Link: Thuc Tap Giai Phau Nguoi – DHQG HN

[/lockercat]

%d bloggers like this: