Khám phá cuộc sống của 1 sinh viên ngành Y: Ngoài giải phẫu, trực nhà xác còn có nhiều điều thú vị lắm

0.0 00 Đây là những điều mà mọi sinh viên Y và cả những người học Y đều cần biết

Read more

Ám ảnh lần đầu học giải phẫu xác người của bác sĩ tương lai

0.0 00 Cửa phòng bảo quản thi thể ở Đại học Y Hà Nội vừa mở, mùi formol tỏa ra

Read more