[PDF] Bài Giảng Nhãn Khoa – Đại Học Y Hà Nội

Bài giảng Nhãn khoa

Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa

Đại học Y khoa Hà Nội

Giới thiệu

Sách Bài giảng Nhãn khoa đã được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách và tài liệu dạy – học chuyên ngành ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA của Bộ Y tế thẩm định năm 2007. Trong thời gian từ 3 đến 5 năm, sách phải được chỉnh lý, bổ sung và cập nhật. Lần đầu xuất bản, chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của đồng nghiệp, các bạn sinh viên và các độc giả để lần xuất bản sau được hoàn thiện hơn.

Download PDF:

[lockercat]

[/lockercat]

%d bloggers like this: