MIỄN DỊCH HỌC – ĐH Y HÀ NỘI

0
3462

MIỄN DỊCH HỌC – ĐH Y HÀ NỘI

[related_posts_by_tax title=""]

Miễn dịch học là môn học nghiên cứu tính miễn dịch với nghĩa rộng này đối với các hoạt động phân tử và tế bào xảy ra sau khi các vi sinh vật và đại phân tử xâm nhập vào cơ thể.

Chức năng sinh lý của hệ thống miễn dịch là bảo vệ một cơ thể chống lại các vi sinh vật gây bệnh xâm nhập vào cơ thể đó. Tuy nhiên, những chất lạ không gây bệnh xâm nhập vào cơ thể cũng gây ra đáp ứng miễn dịch.

Tài liệu bao gồm chương:

1, Đại cương về miễn dịch học

2, Các cơ quan của hệ thống miễn dịch

3, Kháng thể

4, Kháng nguyên

5, Các tế bào chủ yếu của hệ thống miễn dịch

6, Bổ thể

7, Kitokin

8, Miễn dịch chống vi sinh vật

9, Quá mẫn

10, Thiếu hụt miễn dịch

11, Tính tự miễn và bệnh tự miễn

12, Các kỹ thuật miễn dịch thường dùng

DOWLOAD TÀI LIỆU:

[lockercat][/lockercat]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here