KHÁM TUYẾN GIÁP

KHÁM TUYẾN GIÁP –  BS LÊ HÙNG

Bộ tài liệu nhằm giúp cho người học:

• Nắm giải phẫu tuyến giáp
• Nắm nguyên tắc khám tuyến giáp
• Biết một số dấu hiệu của bệnh lý tuyến giáp
• Biết một số khối u vùng cổ
• Biết các xét nghiệm chẩn đoán bệnh lý tuyến giáp

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

%d bloggers like this: