Cẩm Nang Học Tích Cực Cho Sinh Viên Y Khoa – Đại Học Y Hà Nội

0
3069

Cẩm Nang Học Tích Cực Cho Sinh Viên Y Khoa

[related_posts_by_tax title=""]

Đại Học Y Hà Nội

”Cẩm nang học tích cực cho sinh viên Y Khoa” được hỗ trợ bởi Dự án Việt Nam – Hà Lan “Xây dựng các đơn vị đào tạo và tư vấn trong tám trường Đại học Y phục vụ cho công tác đào tạo nguồn nhân lực góp phần phát triển ngành y tế Việt Nam” nên các tác giả khi viết cuốn tài liệu này đã biên soạn bài viết của mình với mong muốn cuốn sách không chỉ được sử dụng bởi sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội mà còn của cả các trường đại học, cao đẳng và trung cấp y khác trong toàn quốc.

Download PDF:

[lockercat]

[/lockercat]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here