CÁCH TỰ KHÁM VÚ

CÁCH TỰ KHÁM VÚ

Tài liệu gồm các hướng dẫn cách tự khám vú tại nhà như thời gian, tần suất, chu kỳ nào tốt nhất. kèm theo các hướng dẫn qua từng bước cụ thể để thực hiện tự khám vú…

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

%d bloggers like this: