BỆNH MẠCH VÀNH – NGUYỄN HUY DUNG

BỆNH MẠCH VÀNH – PDF

NXB Y HỌC

CHỦ BIÊN: PGS.TS NGUYỄN HUY DUNG

Các bệnh lý liên quan đến mạch vành ngày càng phổ biến trong cuộc sống, thường rất nguy hiểm, để lại hậu quả nặng nề, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng con người.

Cuốn sách Bệnh Mạch Vành của Gs. Nguyễn Huy Dung có thể coi là tài liệu “gối đầu giường” cho các bác sĩ, đặc biệt là với các bác sĩ chuyên khoa tim mạch.

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

%d bloggers like this: