ATLAS SINH LÝ HỌC – NXB Y HỌC

0
6516

ATLAS SINH LÝ HỌC

[related_posts_by_tax title=""]

NXB: Y HỌC

BIÊN DỊCH: VÕ TRẦN KHÚC NHÃ

ATLAS SINH LÝ HỌC được soạn thảo tương ứng với các yêu cầu của các chương trình học tập môn sinh lý học đại cương và sinh lý học người. Dùng cho việc tự học của sinh viên để củng cố các kiến thức đã được học.

ATLAS SINH LÝ HỌC được hình thành dựa trên cơ sở các hình vẽ của giáo sư X.A.Tsesnocoova; các hình vẽ của các tác giả trong nước và ngoài TLAScác hình vẽ, các sơ đồ phổ biến. Các bảng được thành lập dựa trên cơ sở những số liệu đã tổng kết của các tác giả khác nhau.

Cuốn sách gồm 14 chương, trong đó có tư liệu về sinh lý học được trình bày lần lượt bằng các hình vẽ, sơ đồ, các bảng tương ứng với chương trình học.

Phần lớn các hình minh họa cho biết các đặc điểm các chức năng của hệ sinh lý, việc điều hòa chúng và cho biết cách đo các thông số liên quan đế các hệ đó.

Hy vọng đây sẽ lài tài liệu hữu ích cho bạn đọc

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here