TỪ ĐIỂN TRIỆU CHỨNG VÀ CHUẨN ĐOÁN

TỪ ĐIỂN TRIỆU CHỨNG VÀ CHUẨN ĐOÁN –  BS. LƯƠNG PHÁN

Từ Điển Triệu Chứng Và Chẩn Đoán bao gồm rất nhiều triệu chứng, hội chứng, bệnh lý khác nhau; được sắp xếp theo thứ tự ABC thuận tiện cho việc tra cứu hàng ngày.

Cuốn sách phục vụ trong công tác khám bệnh hàng ngày, cũng như lúc đi học lâm sàng thời sinh viên, việc có 1 cuốn sách ngắn gọn, dễ hiểu, thuận tiện tra cứu là rất cần thiết.

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *