TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT – PDF

TRẮC NGHIỆM VI SINH VẬT – PDF

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Vi sinh vật này được sử dụng kèm theo giáo trình Vi sinh Y học và giáo trình thực tập. Mục đích nhằm cung cấp cho sinh viên bộ câu hỏi test để sinh viên có thể tự đánh giá kiến thức của mình; cũng như làm quen với loại hình đánh giá theo test trắc nghiệm.

Trong bộ câu hỏi bao gồm nhiều loại câu hỏi test:

* Câu hỏi trả lời ngắn .

* Câu hỏi đúng sai.

* Câu hỏi ghép.

Nội dung câu hỏi tập trung vào các nội dung then chốt của bài giảng. Sinh viên nên sử dụng bộ câu hỏi này để đánh giá lượng kiến thức như sau :

  1. Học thuộc nội dung bài học xong gấp sách lại.
  2. Dùng bộ câu hỏi của bài học và làm bài test vào tờ giấy nháp ghi rõ ngày và lần test, tính lượng thời gian làm test.
  3. Dùng nội dung bài giảng để kiểm tra lại số câu đúng tính ra tỷ lệ % câu đúng trong tổng số câu test.
  4. Học lại bài giảng và làm lại bài test lần II để bổ sung các test làm sai, so sánh với lần test I, để đánh giá kiến thức đã đạt được so với lần I..

Bằng cách trên sinh viên sẽ nắm chắc lượng kiến thức đã học

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *