Trắc nghiệm sản khoa có đáp án

Trắc nghiệm sản khoa có đáp án

Trắc nghiệm sản khoa có đáp án – Bộ Test 3000 câu trắc nghiệm sản khoa có đáp án do thầy cô HMU biên soạn: PGS.TS Tiến, Ts Minh, Ts Vân, Ths Chương

Trong bộ đề trắc nghiệm được chia làm nhiều phần thuộc các chủ đề khác nhau; các câu hỏi bám sát chương trình học của sinh viên; là tài liệu vô cùng hữu ích trong học tập và thi kiểm tra của sinh viên:

Trong mỗi phần các câu hỏi được chia theo các mức độ:

1, Câu hỏi mức độ nhớ lại

2, Câu hỏi mức độ hiểu

3, Câu hỏi mức độ phân tích, áp dụng

Các nội dung cơ bản:

  • TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG SINH LÝ PHỤ KHOA
  • TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG SINH LÝ VÀ RỐI LOẠN KINH NGUYỆT
  • TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ TRONG PHỤ KHOA
  • TỔNG HỢP CÂU HỎI VỀ NỘI DUNG SINH LÝ PHỤ KHOA
  • ….

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *