TRẮC NGHIỆM NGOẠI CƠ SỞ

TRẮC NGHIỆM NGOẠI CƠ SỞ – CÓ ĐÁP ÁN

TRẮC NGHIỆM NGOẠI CƠ SỞ – Gần 1000 câu hỏi trắc nghiệm Ngoại Cơ Sở của Y Huế có đáp án cho các bạn ôn thi.

Trong bộ đề trắc nghiệm được chia làm nhiều phần thuộc các chủ đề khác nhau; các câu hỏi bám sát chương trình học của sinh viên; là tài liệu vô cùng hữu ích trong học tập và thi kiểm tra của sinh viên:

  • Hội chứng chảy máu trong
  • Hội chứng tắc ruột
  • Khám bụng ngoại khoa
  • Vô khuẩn
  • Khám chấn thương ngực

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *