TỔNG HỢP TÌNH HUỐNG SINH LÝ BỆNH – PDF

TỔNG HỢP TÌNH HUỐNG SINH LÝ BỆNH

Sinh lý bệnh là môn học nghiên cứu những qui luật hoạt động của cơ thể và cơ quan khi bị bệnh. Từ đó làm cơ sở cho việc chẩn đoán, điều trị, phòng bệnh.

Nội dung sinh lý bệnh:

Nghiên cứu các yếu tố liên quan và qui luật bệnh (nguyên nhân và điều kiện gây bệnh);

Nghiên cứu bệnh căn, qui luật phát triển bệnh (cơ chế phát sinh, phát triển và kết thúc bệnh – bệnh sinh);

Dưới đây là bộ tài liệu tổng hợp các tình huống sinh lý bệnh là tài liệu tham khảo, nhằm phục vụ cho sinh viên trong quá trình học tập và thi kiểm tra:

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *