THUỐC TRỢ TIM PDF

0
607

THUỐC TRỢ TIM – ThS NGÔ THỊ MỸ BÌNH

Tài liệu hỗ trợ sinh viên y khoa có thể phân tích được sự liên quan giữa cấu trúc
và dược động học của các glycosid trợ tim. Trình bày được tác dụng, cơ chế tác dụng
và áp dụng lâm sàng của glycosid trợ tim loại digitalis.

[related_posts_by_tax title=""]

Download tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here