HÌNH ẢNH THỰC HÀNH GIẢI PHẪU PDF

THỰC HÀNH GIẢI PHẪU PDF

Bộ hình ảnh thực hành giải phẫu có chú thích cụ thể theo chương riêng biệt và bám sát theo chương trình học của sinh viên y khoa. Hỗ trợ học viên trong quá trình học tập và trong các bài kiểm tra. Bộ hình ảnh bao gồm tất cả các các chương về:

1, Hệ cơ – xương khớp,

2, Tuần hoàn,

3, Hô hấp,

4, Tiêu hóa,

5, Tiết niệu,

6, Sinh dục,

7, Thần kinh.

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *