Thứ Ba, Tháng Mười Hai 1, 2020

Cấu trúc căn bản của Thuật ngữ Y khoa tiếng Anh

https://www.youtube.com/watch?v=yFqDj88hm4A&t=417s Nguồn: ilearnvn

Breathing Tube or Endotracheal Tube

What is an Endotracheal or Breathing Tube? An Endotracheal tube)Breathing tube) is a catheter that is inserted into the trachea(wind pipe) in order for the primary...

BASIC AIRWAY MANAGEMENT

  Airway obstruction The majority of preventable deaths following trauma occur as a result of airway obstruction. Obstruction may occur at any point within the...

GIẢI PHẪU TIM CƠ BẢN (SONG NGỮ)

https://www.slideshare.net/youngunoistalented1995/gii-phu-c-bn-tim-song-ng

Từ vựng chuyên ngành về tim phần 2

ĐỘNG MẠCH VÀNH CỦA TIM Coronary artery: động mạch vành Left coronary artery: động mạch vành trái

Từ vựng chuyên ngành về tim phần 1

CÁC BUỒNG CỦA TIM Right atrium: tâm nhĩ phải Left atrium: tâm nhĩ trái

Cẩm nang người dịch – Tiếng anh Y khoa

Cẩm nang người dịch - Tiếng anh Y khoa Thông tin nổi bật: Tác giả: Nhiều Tác Giả Nhà xuất bản: Nxb Trẻ Nhà phát hành:...

TIẾNG ANH TRONG Y KHOA – PDF

TIẾNG ANH TRONG Y KHOA - PDF Tiếng Anh trong y khoa đóng vai trò rất quan trọng đối với sinh viên y khoa Với mục...

ENGLISH FOR MEDICINE – TIẾNG ANH NGÀNH Y [ FULL COMBO PDF ]

1. Oxford - English for Careers Medicine 1 Students Books ( PDF ) Download ebook: 2. Oxford - English for Careers Medicine 2 Students Book (...

TRỌN BỘ TÀI LIỆU TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH – [ FULL PDF...

❌ TRỌN BỘ TÀI LIỆU TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH ❌ 👉 Link tải Full:   👉 Link tải riêng: + Từ vựng tiếng Anh chuyên...