SỔ TAY PHẪU THUẬT BẰNG HÌNH VẼ – PDF

SỔ TAY PHẪU THUẬT BẰNG HÌNH VẼ – PDF

Bộ sổ tay phẫu thuật bằng hình vẽ phần cổ, ngực, bụng nhằm để bổ trợ thêm cho các phẫu thuật viên, nhất là các phẫu thuật viên trẻ.

Ngành phẫu thuật Việt Nam cũng như trên thế giới phát triển không ngừng. Cùng với sự phát triển của các ngành khoa học khác, kỹ thuật mổ xẻ được cải tiến liên tục thay thế cho các kỹ thuật cũ đã lạc hậu. Lao động sáng tạo của các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế đã đem lại sức khỏe và hạnh phúc cho hàng triệu người bệnh

.

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *