Sinh Lý Tim Mạch Ứng Dụng Trong Lâm Sàng

Sinh Lý Tim Mạch Ứng Dụng Trong Lâm Sàng – PGS. Lê Minh Khôi

Sinh Lý Tim Mạch Ứng Dụng Trong Lâm Sàng được biên soạn với mục đích cung cấp cho sinh viên; bác sĩ mới ra trường những kiến thức sinh lý tim mạch cơ bản nhất có thể ứng dụng trong thực hành lâm sàng hằng ngày.

 

Cuốn sách tập trung vào những vấn đề mang tính thực hành như sinh lý bơm tim, đường cong chức năng tim… Trong những vấn đề cụ thể kèm theo những kiến thức cơ bản; liên kết những kiến thức này với những tình huống lâm sàng thường gặp.

Cuốn sách hệ thống lại các kiến thức cơ bản nhất có thể ứng dụng trong lâm sàng. Hỗ trợ sinh viên trong quá trình học và giúp các bác sĩ; nhất là các bác sĩ mới ra trường thực hiện tốt công việc…

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *