[PDF] Thực Hành Bệnh Tim Mạch – GS.TS.Nguyễn Lân Việt

Thực hành bệnh tim mạch

GS.TS.Nguyễn Lân Việt [Chủ biên]

Số trang : 686

Nhà xuất bản Y học

Giới thiệu

Xuất phát từ thực tiễn công tác điều trị và giảng dạy trong nhiều năm, tập thể các cán bộ giảng dạy của Bộ môn Tim mạch, Trường Đại học Y Hà nội và một số cộng sự đã cố gắng tham gia biên soạn quyển sách này.

Chúng tôi hy vọng cuốn sách “Thực hành Bệnh Tim mạch” này không chỉ dành cho các bác sỹ chuyên khoa tim mạch mà có thể còn giúp ích cho các bác sỹ thực hành nói chung cũng như để các sinh viên y khoa tham khảo thêm trong học tập.

Download PDF:

[lockercat]

Thuc Hanh Tim Mach-Nguyễn Lân Việt

[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *