[PDF] Tăng Huyết Áp Trong Thực Hành Lâm Sàng – NXB Y Học

Tăng Huyết Áp Trong Thực Hành Lâm Sàng 

NXB Y Học 2014
Nguyễn Quang Tuấn
476 Trang

Giới thiệu

Nội dung

Sách gồm 3 phần: Phần I. Tổng quan về tăng huyết áp có 5 chương: Chương 1. Đại cương về tăng huyết áp, chương 2. Tỷ lệ mắc tăng huyết áp, chương 3. Sự liên quan giữa trị số huyết áp và nguy cơ tim mạch, chương 4. Biến chứng và lợi ích của việc điều trị tăng huyết áp, chương 5. Nhận thức và kiểm soát tăng huyết áp
Phần II. Cơ chế bệnh suy tim và sinh lý bệnh của tăng huyết áp có 8 chương: Chương 1. Phân loại tăng huyết áp nguyên phát, chương 2. Các yếu tố cơ bản điều hòa tuần hoàn, chương 3. Các cơ chế tăng huyết áp do thận, chương 4. Tăng huyết áp nhạy cảm và không nhạy cảm với muối, chương 5. Các cơ chế thần kinh thể dịch của tăng huyết áp, chương 6. Các nguyên nhân gây tăng huyết áp thứ phát, chương 7. Các nguyên nhân di truyền của tăng huyết áp, chương 8. Sinh lý bệnh của tăng huyết áp tiên phát.
Phần III. Chẩn đoán và điều trị tăng huyết áp có 9 chương:
Chương 1. Thăm khám bệnh nhân tăng huyết áp,
chương 2. Chẩn đoán tăng huyết áp thứ phát,
chương 3. Điều trị tăng huyết áp nguyên phát,
chương 4. Điều trị tăng huyết áp ở các đối tượng đặc biệt,
chương 5. Điều trị bệnh nhân tăng huyết áp trong các tình trạng đặc biệt,
chương 6. Điều trị các yếu tố nguy cơ đi kèm,
chương 7. Thuốc và các chất có ảnh hưởng đến huyết áp,
chương 8. Các trở ngại khi ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực hành lâm sàng,
chương 9. Các yếu tố giúp cải thiện việc kiểm soát huyết áp.

Download PDF:

[lockercat]

Link: tang-huyet-ap-trong-thuc-hanh-lam-sang

[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *