[PDF] Sinh Lý Bệnh và Miễn Dịch (Phần Miễn Dịch Học) – Bộ Y Tế

Sinh Lý Bệnh và Miễn Dịch (Phần Miễn Dịch Học) – Bộ Y Tế

Nội dung

 1. Khái niệm về đáp ứng miễn dịch
 2. Các cơ quan và tế bào tham gia quá trình miễn dịch
 3. Phân tử MHC và sự trình diện kháng nguyên
 4. Tế bào lympho T và đáp ứng miễn dịch qua trung gian tế bào
 5. Tế bào lympho B và đáp ứng miễn dịch dịch thể
 6. Bổ thể
 7. Kết hợp kháng nguyên – kháng thể
 8. Kiểm soát và điều hòa đáp ứng miễn dịch
 9. Quá mẫn
 10. Thiểu năng miễn dịch
 11. Bệnh lý tự miễn
 12. Miễn dịch chống nhiễm vi sinh vật

Download PDF:

[lockercat]

Link: Sinh ly benh va mien dich phan sinh ly benh hoc GS.TS Van Dinh Hoa 2011(FILEminimizer)

[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *