[PDF] Phẫu Thuật Thực Hành – GS Đặng Hanh Đệ

PHẪU THUẬT THỰC HÀNH

SÁCH ĐÀO TẠO BÁC SĨ ĐA KHOA

CHỦ BIÊN: GIÁO SƯ. ĐẶNG HANH ĐỆ

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

Giới thiệu

Sách Phẫu thuật thực hành được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường Đại học Y Hà Nội trên cơ sở chương trình khung đã được phê duyệt. Sách được các nhà giáo giàu kinh nghiệm và tâm huyết với công tác đào tạo biên soạn theo phương châm: kiến thức cơ bản, hệ thống, nội dung chính xác, khoa học, cập nhật các tiến bộ khoa học, kỹ thuật hiện đại và thực tiễn Việt Nam.

Download PDF:

[lockercat]

Link: phau-thuat-thuc-hanh

[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *