[PDF] Ký Sinh Trùng Trong Lâm Sàng – ĐH Y Hà Nội

Giới thiệu

Quyển sách Ký Sinh Trùng Trong Lâm Sàng được tham khảo và kế thừa từ giáo trình giảng dạy Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 2010 và cập nhật các thành tựu nghiên cứu khoa học của chuyên ngành Ký sinh trùng trong toàn quốc. Sách được biên soạn dành cho các đối tượng là cử nhân kỹ thuật y học, phù hợp với phương pháp dạy và học tích cực.

Nội dung

Nội dung quyển sách gồm 3 phần và 6 chương phân đều trong các phần:
– Ký sinh trùng 1: Đại cương ký sinh trùng y học và giun sán y học
– Ký sinh trùng 2: Đơn bào và vi nấm y học
– Ký sinh trùng 3: Sốt rét và tiết túc y học

Download PDF:

[lockercat]

Link:Ky Sinh Trung Trong Lam Sang

[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *