[PDF] Giáo Trình Sinh Lý Học Tập 1 – Đại Học Y Hà Nội

Giáo Trình Sinh Lý Học Tập 1

Đại học Y Hà Nội

GIỚI THIỆU

Giáo trình sinh lý học – Sinh lý học là một trong những môn cơ sở của Y học. Sinh lý học chuyên nghiên cứu về hoạt động, chức năng của các tế bào.

Đồng thời sinh lý học cũng nghiên cứu về sự điều hòa chức năng để thích nghi với các điều kiện môi trường hay thay đổi, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển.

DOWNLOAD PDF:

[lockercat]

link:Sinh lý học tập 1_YHN

[/lockercat]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *