[PDF] Giáo Trình Hồi Sức Cấp Cứu – Học Viện Quân Y

Giáo trình hồi sức cấp cứu

Học viện Quân Y

Giới thiệu

Giáo trình Hồi sức cấp cứu gồm 19 bài đã đề cập những vấn đề thiết yếu trong cấp cứu – Hồi sức cơ bản, hệ thống, hiện đại cập nhật với nhiều tài liệu tham khảo từ năm 1998 đến năm 2001 sẽ giúp ích cho sinh viên y khoa và  các cán bộ sau đại học học tập và  tham khảo. Mặc dù các tác giả đã hết sức cố gắng, song cuốn sách không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong bạn đọc góp ý kiến để giáo trình được bổ sung và  hoàn chỉnh trong lần in sau.

Download PDF:

[lockercat]

hoi suc cap cuu HVQY

[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *