[PDF] Bách Khoa Thư Bệnh Học Tập 1 – GS.VS.Phạm Song, PGS.TS.Nguyễn Hữu Quỳnh

BÁCH KHOA THƯ BỆNH HỌC TẬP 1

GS.VS.Phạm Song – PGS.TS.Nguyễn Hữu Quỳnh

Nhà Xuất Bản Giáo Dục

Giới thiệu

BÁCH KHOA Y HỌC là một công trình nghiên cứu – biên soạn công phu, rất có giá trị về bệnh học của hơn 120 tác giả là các GS, TS, Bác sĩ, Dược sĩ, Thầy thuốc, các cán bộ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, điều trị có uy tín trong các lĩnh vực của ngành y tế Việt Nam như: Hoàng Đình Cầu, Nguyên Năng An, Ngô Gia Hy…

Đây là BỘ BÁCH KHOA THƯ BỆNH HỌC đầu tiên của Việt Nam được miêu tả một cách khoa học, chi tiết và có hệ thống hơn 300 căn bệnh phổ biến ở người, có đối chiếu với bảng phân loại bệnh học của Tổ chức Y tế thế giới OMS.

Download PDF:

[lockercat]

Link: Bach-khoa-thu-Benh-Hoc-1

[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *