[PDF] Atlas Giải Phẫu Người – Joihanne W.Rohen

0
16265

Atlas Giải Phẫu Người

Joihanne W.Rohen

[related_posts_by_tax title=""]

Và cộng sự

Giới thiệu

Giải phẫu học là môn cơ bản nhất trong ngày Y. Sở hữu một cuốn Atlas giải phẫu học luôn là điều cần thiết. Nhưng nếu bạn không có điều kiện hoặc ngại sự cồng kềnh thì một cuốn Atlas điện tử sẽ giúp ít cho các bạn rất nhiều.

Download PDF:

[lockercat]

Link: ATLAS Giải phẫu người-Joihanne W.Rohen

[/lockercat]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here