[PDF] Atlas Giải Phẫu Người – Joihanne W.Rohen

Atlas Giải Phẫu Người

Joihanne W.Rohen

Và cộng sự

Giới thiệu

Giải phẫu học là môn cơ bản nhất trong ngày Y. Sở hữu một cuốn Atlas giải phẫu học luôn là điều cần thiết. Nhưng nếu bạn không có điều kiện hoặc ngại sự cồng kềnh thì một cuốn Atlas điện tử sẽ giúp ít cho các bạn rất nhiều.

Download PDF:

[lockercat]

Link: ATLAS Giải phẫu người-Joihanne W.Rohen

[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *