Hồi Sức Cấp Cứu Tiếp Cận Theo Phác Đồ

Hồi Sức Cấp Cứu Tiếp Cận Theo Phác Đồ

Hồi Sức Cấp Cứu Tiếp Cận Theo Phác Đồ được dịch từ cuốn ”The Washington Manual of Critical Care Medicine” là một cuốn sách giá trị mang tính hiện đại; cập nhật thực tiễn của ngành hồi sức – cấp cứu.

Hy vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu hữu ích trợ giúp cho các sinh viên, bác sĩ qua việc cung cấp các quan điểm chăm sóc tiên tiến cho bệnh nhân

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *