HÓA HỮU CƠ – HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐƠN CHỨC VÀ ĐA CHỨC – PDF

HÓA HỮU CƠ – HỢP CHẤT HỮU CƠ ĐƠN CHỨC VÀ ĐA CHỨC

Bộ sách hóa hữu cơ được biên soạn theo chương trình đào tạo môn Hóa học hữu cơ thuộc chương trình giáo dục của Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở chương trình khung đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phê duyệt.

Nội dung sách chỉ đề cập đến những kiến thức lý thuyết về hóa hữu cơ, gồm 40 chương và chia làm 2 tập. Trình bày những kiến thức cơ bản về danh pháp, cấu trúc, cơ chế phản ứng, tính chất lý học và tính chất hóa học của các hợp chất hydrocarbon…

Đối tượng sử dụng chính của bộ sách này là các sinh viên đang theo học tại Trường đại học Dược – khoa Dược các trường đại học ngành Y tế. Đồng thời cũng là tài liệu tham khảo tốt cho những học viên sau đại học.

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *