GIÁO TRÌNH VẬT LÝ – LÝ SINH Y HỌC ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI NGUYÊN

0
1458

Giáo trình này được biên soạn theo chương trình đào tạo mới xây dựng của trường Đại học Y Dược – Đại học Thái Nguyên. Do đối tượng đào tạo chủ yếu là sinh viên miền núi, nên khả năng tiếp thu kiến thức vật lý có nhiều hạn chế. Vì vậy việc biên soạn một giáo trình Vật lý – Lý sinh y học vừa đảm bảo tính cơ bản và hệ thống kiến thức, phù hợp với chương trình khung của Bộ, vừa phù hợp với đối tượng đào tạo theo tín chỉ là một việc làm cần thiết.

[related_posts_by_tax title=""]

Mời các bạn tham khảo

[lockercat][/lockercat]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here