[PDF] Giáo trình Di truyền Y Học – Bộ Y Tế

Giới thiệu

Giáo trình được Gs. Ts. Trịnh Văn Bảo biên soạn theo 12 chương , mỗi chương được trình bày theo các đề mục , kiến thức tập trung vào những vấn đề cơ bản và trọng tâm nhất mà sinh viên cần nắm bắt.Cuốn sách lần này được xuất bản chủ yếu phục vụ cho việc đào tạo Bác sĩ đa khoa ,các đối tượng đào tạo cử nhân , điều dưỡng , kĩ thuật y học , y tế công cộng…Sách cũng được dùng làm tài liệu cho  các đối tượng thi tuyển sau Đại Học , Nghiên cứu sinh , Cao Học , Bác sĩ chuyên khoa….

Download PDF:

[lockercat]

Link:Di truyền y học – Bộ Y Tế

[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *