Giải Phẫu Cắt Lớp CT – MRI / Cuốn 3: Phần Cột Sống – Chân – Tay

Giải Phẫu Cắt Lớp CT – MRI / Cuốn 3: Phần Cột Sống – Chân – Tay

Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI
Cuốn 3: Phần Cột Sống – Tay – Chân
Torsten B. Moeller, MD
Khoa chẩn đoán hình ảnh
Bệnh viện Caritas, Đức
Emil Reif, MD
Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Caritas, Đức

Cuốn sách ‘’Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI ’’ được biên dịch từ cuốn Pocket Atlas of Sectional Anatomy 3rd. Đây là cuốn sách thứ trong series gồm 3 cuốn, nội dung Cuốn 3: Phần Chân – Tay – Cột Sống
Chương 1 Phần Chân
Chương 2 Phần Tay
Chương 3 Phần Cột Sống

Mời các bạn cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *