Giải Phẫu Cắt Lớp CT – MRI Cuốn 1: Phần Đầu – Cổ

Giải Phẫu Cắt Lớp CT – MRI Cuốn 1: Phần Đầu – Cổ

Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI – Cuốn 1: Phần Đầu Cổ

Torsten B. Moeller
Khoa chẩn đoán hình ảnh
Bệnh Viện Caritas, Đức
Emil Reif
Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh Viện Caritas, Đức

Cuốn sách ‘’Giải Phẫu Cắt Lớp: CT – MRI ’’ được biên dịch từ cuốn Pocket Atlas of Sectional Anatomy 3rd. Đây là cuốn sách thứ 1 trong series gồm 3 cuốn, nội dung Cuốn 1: Phần Đầu Cổ
Chương 1 Phần CT Sọ
Chương 2 Phần MRI Sọ
Chương 3 Phần Cổ

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *