Ebook Toán Cao Cấp – Đào Tạo Bác sĩ Đa Khoa

Giới thiệu Ebook Toán Cao Cấp – Thạc sĩ Hoàng

Cuốn sách Toán cao cấp (dành cho đào tạo bác sĩ đa khoa) phần 1 được biên soạn dựa trên chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa nên có phần chuyên sâu và phù hợp với đối tượng sinh viên y khoa. Ngoài ra cũng góp phần hỗ trợ nghiên cứu khi học, giảng dạy bộ môn này. Trong phần 1 gồm 2 chương: Ma trận Định thức – Hệ phương trình tuyến tính, Hàm số – Đạo hàm – Vi phân – Ứng dụng.

Download Ebook toán cao cấp đào tạo bác sĩ

[lockercat]
[/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *