Ebook Lý sinh y học PDF

0
5688

EBOOK LÝ SINH Y HỌC – NXB Y HỌC

Lý sinh y học là môn học nghiên cứu các hiện tượng sảy ra trong các tổ chức và cơ thể sống dựa trên các quan điểm và các định luật vật lý, từ mức độ điện tử, nguyên tử đến toàn cơ thể hay một hệ gồm nhiều cơ thể sống.

[related_posts_by_tax title=""]

Gồm các chương:

1, Sự biến đổi năng lượng trên cơ thể sống

2, Sự vận chuyển vật chất trong cơ thể sống

3, Các hiện tượng điện trên cơ thể sống

4, Các hiện tượng âm ở cơ thể sống

5, Ánh sáng và cơ thể sống

6, Bức xạ ion hóa và cơ thể sống

DOWNLOAD TÀI LIỆU

[lockercat][/lockercat]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here