CÁCH KHÁM VÀ LÀM BỆNH ÁN

0
537

Bệnh án là một văn bản ghi chép tất cả những gì cần thiết cho việc nắm tình hình bệnh tật từ lúc bắt đầu vào nằm bệnh viện cho đến lúc ra. Ngoài tác dụng về chuyên môn, Bệnh án còn là một tài liệu giúp cho công tác nghiên cứu khoa học, tài lịêu hành chính và pháp lý.

[related_posts_by_tax title=""]

Yêu cầu đối với bệnh án là :

 Phải làm kịp thời. Làm ngay khi bệnh nhân vào viện. Sau đó tiếp tục được ghi chép hàng ngày về diễn tiến bệnh tật và cách xử trí

 Phải chính xác và trung thực

 Phải khám toàn diện, không bỏ sót triệu chứng và mỗi triệu chứng cần được mô tả kỹ lưỡng

 Phải được lưu trữ bảo quản để có thể đối chiếu những lần sau, truy cứu khi cần thiết

Mời các bạn tham khảo

[lockercat][/lockercat]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here