CÁC KỸ THUẬT KHÁM CƠ BẢN [PDF]

0
290

CÁC KỸ THUẬT KHÁM CƠ BẢN

BS. Nguyễn Thị Hồng
Bộ môn Bệnh học miệng

[related_posts_by_tax title=""]

Sờ

Định nghĩa: Sờ là thao tác sờ / ấn các cấu trúc khám
Kết quả: Sờ cho thông tin > nhìn thấy, về:
1. Bề mặt: sờ nhẹ với các đầu ngón tay
2. Kích thước, độ sâu
3. Mật độ: ép mô….

Tài liệu gồm có:

  1. Kỹ thuật Nhìn
  2. Kỹ thuật Sờ
  3. Kỹ thuật Thăm dò
  4. Kỹ thuật Gõ
  5. Kỹ thuật Nghe
  6. Kỹ thuật Chọc hút
  7. Kỹ thuật Đánh giá chức năng

Tài liệu khác:

CẤP CỨU NGỪNG HÔ HẤP TUẦN HOÀN [PDF]

Nguồn: https://kienthucyhoc.info/cap-cuu-ngung-ho-hap-tuan-hoan-pdf/

Người Bệnh Đái Tháo Đường Cần Biết (NXB Y Học 2007) – Tạ Văn Bình, 116 Trang

Nguồn: https://kienthucyhoc.info/nguoi-benh-dai-thao-duong-can-biet-nxb-y-hoc-2007-ta-van-binh-116-trang/

Dowloand tài liệu

[lockercat][/lockercat]

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here