CÁC KỸ THUẬT KHÁM CƠ BẢN – BỆNH HỌC MIỆNG

CÁC KỸ THUẬT KHÁM CƠ BẢN – BỆNH HỌC MIỆNG – BS NGUYỄN THỊ HỒNG

Tài liệu giới thiệu cho học viên các kỹ thuật khám cơ bản trong bộ môn bệnh học miệng như nhìn, sờ, khám bằng phiến kính, thăm dò, nghe, chọc hút, gõ…

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *