BỆNH GAN

BỆNH GAN

Bộ tài liệu nhằm giúp học viên có thể: Mô tả được hình thái đại thể và vi thể của xơ gan và ung thư gan nguyên phát. Nhận thức được tầm quan trọng của giải phẫu bệnh trong chẩn đoán ung thư gan nguyên phát. Vận dụng kiến thức giải phẫu bệnh giải thích được các triệu chứng của bệnh nhân xơ gan.

Download tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *