BỆNH CỦA TUYẾN GIÁP

BỆNH CỦA TUYẾN GIÁP

Bộ tài liệu giúp học viên có thể: Mô tả hình thái đại thể và vi thể của viêm tuyến giáp, bướu cổ đơn thuần và Basedow. Mô tả hình thái đại thể và vi thể của ung thư biểu mô tuyến giáp. Biết cách chỉ định xét nghiệm Giải phẫu bệnh, hiểu được giá trị xét nghiệm GPB trong chẩn đoán các bệnh tuyến giáp

Download tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *