BỆNH CỔ TỬ CUNG

BỆNH CỔ TỬ CUNG – BS HOÀNG THỊ LUÂN

Bộ tài liệu giúp cho học viên: Mô tả được hình thái đại thể và vi thể của ung thử
CTC. Biết cách chỉ định xét nghiệm Giải phẫu bệnh, hiểu được giá trị xét nghiệm GPB trong chẩn đoán bệnh cổ tử cung

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *