BÀI GIẢNG PHÔI THAI HỌC ĐẠI CƯƠNG

BÀI GIẢNG PHÔI THAI HỌC ĐẠI CƯƠNG

Phôi thai học là môn học hình thái, nghiên cứu sự phát sinh và phát triển bình thường và bất thường của của cá thể ở thời kỳ phôi thai. Là cơ sở để mô tả, giải thích các hiện tượng. Giúp tìm hiểu về các cơ chế phát triển, nguồn gốc các mô, cơ quan. Tìm hiểu về các phát triển bất thường: phát hiện, nguyên nhân, điều trị…

Đây là một trong những môn học cơ sở tạo nền tảng kiến thức cơ sở cho các chuyên ngành khác…

Mục tiêu bài giảng:

1.Trình bày được quá trình thụ tinh và kết quả của sự thụ tinh.

2.Trình bày được quá trình phân chia trứng thụ tinh.

3.Trình bày được sự hình thành và phát triển của phôi nang.

4.Trình bày được sự hình thành và phát triển của phôi vị.

5.Nêu được nguồn gốc của các mô và cơ quan.

6.Mô tả được sự hình thành và phát triển các bộ phận phụ của
phôi thai.

7.Phân biệt được các trường hợp đa thai cùng trứng hoặc khác
trứng.

Mời bạn đọc cùng tham khảo:

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *