BÀI GIẢNG CHUẨN ĐOÁN TÂM LÝ

BÀI GIẢNG CHUẨN ĐOÁN TÂM LÝ

Bài giảng Chẩn đoán tâm lý được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về các khái niệm cơ bản. Phân tích được những vấn đề chung của việc chuẩn đoán tâm lý. Nguyên tắc chẩn đoán tâm lý, các phương pháp chẩn đoán tâm lý sơ bộ, phương pháp tâm lý chẩn đoán lâm sàng. Sử dụng được một số test chuẩn đoán tâm lý cơ bản…

Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *