Bài giảng – Atlas thực tập giải phẫu bệnh PDF

0
5917

Bài giảng – Atlas thực tập giải phẫu bệnh

Tập bài giảng – Atlas thực tập Giải phẫu bệnh được soạn ra nhằm giúp học viên có thể nắm được các mục tiêu thực tập trước khi vào lớp, nhờ vậy có thể tận dụng tốt thời gian tối đa thời gian của mỗi buổi thực tập cho việc tìm kiếm và quan sát được mục tiêu này trên tiêu bản. Giúp học viên có thể trả lời được các câu hỏi:

[related_posts_by_tax title=""]

1, Tế bào gì?

2, Cấu trúc gì?

3, Hiện tượng gì?

4, Chất gì?

Dowload tài liệu:

[lockercat][/lockercat]

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here